Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

The importance of FEM simulation in design of a forming tool for test sample preparation to measure solder wettability

Kapustová, Mária
článok