Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a jeho audity podľa ISO 19011:2018

Makýš, Peter
kniha, ISBN: 978-80-971299-2-7