Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Vzdelávanie v energetike, možnosti škôl, potreby trhu práce, záujem mladej generácie o vzdelávanie v energetike

Janíček, František
článok