Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Integrovaný systém manažérstva kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre organizácie v sektore priemyslu a služieb

Gašparík, Jozef
kniha, ISBN: 978-80-89228-63-8