Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Sadzobník pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností

Brogyányiová, Elga
kniha, ISBN: 978-80-88966-93-7