Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Zapojenie pozorovateľa vstupnej poruchy s filtrom FIR pre sústavy s dynamikou 2. rádu a dostupnou prvou de-riváciou výstupu

Huba, Mikuláš
kniha