Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Príspevok k skúmaniu technologických vlastností plazmovostriekaných kovových a keramických povlakov. Contribution to research of plasma-sprayed metalic and ceramic depositions technological features

Lipa, Zdenko
článok