Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Differential pulse voltammetric determination of local anaesthetics Heptacaine, Carbisocaine and Pentacaine at at DNA modified screen-printed electrode

Vaníčková, Mária
článok