Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Millenium. The national Programme of Training and Education in the Slovak Republic for Forthcoming 15-20 years. Milénium: Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15 až 20 rokov

Rosa, V
kniha, ISBN: 80-89018-36-X