Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Rozšírenie učebného plánu doplňujúceho pedagogického štúdia na katedre inžinierskej pedagogiky a psychológie Materiálovotechnologickej fakulty STU. Curriculum extention of complementary teacher training at department of engineering pedagogy and psychology of Materials science and technology STU

Krelová, Katarína
článok