Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Priamy výpočet strednej aritmetickej odchýlky profilu drsnosti pri pozdĺžnom sústružení. Direct Calculation of Arithmetical Average Deviation from a Mean Line by Longitudinal Turning

Lipa, Zdenko
článok