Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Dotvarovanie rotačne symetrickej kruhovej dosky s premennou tuhosťou v kontakte s polpriestorom

Mistríková, Zora
článok