Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Plastická odolnosť prierezu tvaru medzikružia pri pôsobení ohybového momentu a osovej sily

Baláž, Ivan
článok