Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Celopodnikové kontinuálne vzdelávanie pracovníkov ako základný predpoklad tvorby optimálnej firemnej kultúry

Čambál, Miloš
kniha, ISBN: 978-80-8096-013-1