Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Diskrétna simulácia v riadení výrobných systémov. Discrete-even simulation in production systems control

Važan, Pavel
kniha, ISBN: 978-80-8096-022-3