Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Stanovenie maximálnej teploty pre použitie grafitu ako materiálu vlastnej elektródy pri meraní elektrických vlastností = Maximum temperature determination for graphite using as material of real electrode

Bezúch, Ľubomír
kniha