Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh opatrení na zlepšenie uplatňovania Internetu v riadení podniku IndentCode Consulting, s.r.o. Komárno = Propose measures to improve the adoption of the Internet in the course of management of company IdentCode Consulting s.r.o. Komarno

Sklenář, Václav
kniha