Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

E-learningové vzdelávanie na vysokej škole a jeho komparácia s kontaktným vyučovaním (čiastkové výsledky výskumu)

Sawicki, Silvester
článok