Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Formy sociálneho bývania. Bývanie seniorov a ľudí v hmotnej núdzi

Draškovec, Branislav
kniha, ISBN: 80-227-1904-8