Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Uplatňovanie vybraných metód personálneho manažmentu v manažérskej praxi. (Exercising of personal managment selected methods in managerial practice) [CD-ROM]

Hekel, Martin
kniha