Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Internacionalizácia malých a stredných podnikov (MaSP), problémy a príležitosti. (Internationalization of small and medium enterprises, problems and opportunities)[CD-ROM]

Pristach, Miloš
kniha