Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

STN ISO 11843-4 Detekčná schopnosť. Časť 4: Metodika porovnania minimálnej detegovateľnej hodnoty s danou hodnotou

Janiga, Ivan
kniha