Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh pre aplikáciu novej metódy hodnotenia a odmeňovania zamestnancov spoločnosti SLOVNAFT TRANS, a.s. = Proposal for a new method of the evaluation and remuneration of employees of the company SLOVNAFT TRANS a.s

Lišková, Renáta
kniha