Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Mokrá regenerácia samotuhnúcich zmesí so spojivovým systémom na báze fenolformaldehydovej živice. The wet reclamation of the self hardening moulding mixtures with the phenolformaldehyde bonding system

Adameková, Zuzana
článok