Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Slovenské firmy ovládajú teóriu firemnej kultúry, zahraničné firmy ju aplikujú. Slovak companies are familiar with theory of corporate culture, foreign firms apply it

Čambál, Miloš
článok