Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov vo vybranom podniku = Suggestion of next education of employees in chosen company

Hrúzová, Zuzana
kniha