Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vplyv drsnosti povrchu ocele S235JRG1 na tvorbu boridickej vrstvy = Influence of the roughness on the surface of steel S235JRG1 on the formation of the boride layer

Behanec, Dušan
kniha