Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Aplikácia firemnej kultúry v podmienkach slovenských podnikov ako predpoklad ich konkurencieschopnosti. Corporate culture application in conditions of slovak enterprises as an assumption of their competitivenes

Čambál, Miloš
článok