Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Finančná analýza v krízovom riadení podniku. Financial analysis in the enterprise crisis management

Rybanský, Rudolf
článok