Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Outsourcing - jedna z možností zvyšovania konkurencieschopnosti. Outsourcing - one of ways how to improve competitiveness

Mĺkva, Miroslava
článok