Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Prieskum uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality vo vybraných organizáciách = Research of application the Total Quality Management principles in chosen organizations

Hodulík, Oto
kniha