Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Prieskum uplatňovania princípov komplexného manažérstva kvality (TQM) vo vybraných organizáciách v SR = Research of using principles of Total Quality Management (TQM) in selected organizations in SR

Kupkovičová, Daniela
kniha