Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Sledovanie procesu difúzie striebra do spekaného čadiča pomocou elektrických metód = Observing the diffusion of silver into sintered basalt with electric methods

Kamocsai, Imrich
kniha