Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Porovnanie makroskopickej a mikroskopickej plastickej deformácie ocelí pri statickej skúške ťahom = The comparison of macroscopic and microscopic plastic deformation of steel in connection with the static tensile test

Chrenčík, Filip
kniha