Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Rozbor elasticko-plastických deformácií pri ohýbaní oceľových plechov pre rôzne stupne pretvorenia

Špilová, Dana
kniha