Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh zdokonaľovania systému hodnotenia zamestnancov Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. Jaslovské Bohunice = The Proposition of improving the employers valuation system of JAVYS, a.s. Jaslovské Bohunice

Klištincová, Mária
kniha