Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh systému hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku Alfa Bio, s.r.o. Banská Bystrica = The Proposition of System of the Assessment and Remuneration of the Employees of Alfa Bio, Ltd. Banská Bystrica

Masariková, Monika
kniha