Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Systém na inventarizáciu a distribúciu používateľských nastavení v prostredí rozsiahlych počítačových sietí LAN/WAN = System for inventory and distribution of user settings in the environment of large LAN/WAN computer networks

Blüml, Mario
kniha