Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Informačný systém pre správu agendy vedecko-výskumných projektov kvalitatívneho typu = Information system for Qualitative research project's agenda management

Varačka, Marek
kniha