Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Hodnotenie štruktúry a vlastností konštrukčných profilov lisovaných z kompozitných zmesí Al práškov s prísadou kermaických častíc = Evaluation of structure and properties of the constructional sections pressed from composite aluminium powders with additional ceramic particles

Polovka, Michal
kniha