Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Analýza vlastností nekonvenčného klzného materiálu pripraveného izostatickým lisovaním práškovej RO so sulfidom molybdénu = Analysis of properties of an unconventional slip material made by an isostatic pressing of powder high-speed steel out of molybdenum sulphide

Sojka, Jaroslav
kniha