Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrhy riešení pre zlepšenie úrovne sociálne zodpovedného podnikania v malých a stredných priemyselných podnikoch v SR = Suggestions of solutions for improving the level of socially responsible business in small and medium-sized industrial enterprises in SR

Brieniková, Jana
kniha