Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Návrh systému náboru, zaškolenia a odmeňovania zamestnancov podniku YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Lednické Rovne = Proposal of the system of recruitment, training and reward of employees of YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Lednické Rovne

Lukáčová, Lucia
kniha