Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Aktuálne marketingové trendy v teórii a praxi=Actual marketing´s trends in theory and praxis

Strišš, Jozef
kniha, ISBN: 978-80-8070-964-8