Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Prehľad a označovanie strojov pre plošné tvárnenie = The digest and marking of flat moulding machines

Krupa, Michal
kniha