Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Vytvorenie a optimalizácia virtuálneho regulátora so sieťovou podporou v prostredí C++ = Creation and optimization of the virtual controller with network support in environment C++

Géci, Jaroslav
kniha