Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Hospodárnosť dopravy potrubím z hľadiska analýzy súčiniteľa odporov(Efficiency of transport pipeline in terms of factor analysis of resistance)[CD]

Pichňa, Juraj
kniha