Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Hodnotenia stupňa deformácie pri ťahaní ocele STN 411523 = Amount bucking rating of steel dragging STN 411523

Bohus, Otto
kniha