Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Určenie hodnoty teplotného koeficientu elektrického odporu medi = Determination of value of resistance temperature coeficientof Copper

Kocsisová, Edina
kniha