Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

kniha

Pevnostný výpočet krídla hornoplošníka UL-lietadla so vzperami (The computation of the strength of the upper-square wing of the UL-plane with struts) [CD-ROM]

Sláviček, Silvester
kniha